Vrijwilligers in de frontlijn!

In Groningen heeft men gekozen om vrijwilligers in de frontlijn in te zetten om mensen te ondersteunen op de terreinen informatie en advies, vrijwilligerswerk, ontmoeting, hulp, ondersteuning en signalering. Dertig organisaties, waaronder woningcorporaties, zorginstellingen en welzijnsinstellingen hebben zich daarvoor georganiseerd in Stip met ketenondersteuners als onafhankelijke verbindende schakels die de vraag van de burger centraal stellen en van daaruit de samenwerking bevorderen.

Stip heeft in 15 wijken van Groningen een laagdrempelig loket dat bemenst wordt door vrijwilligers die de vragen van bewoners beantwoorden en de toegangsdeur zijn voor de back-office waarin de beroepskrachten werken. Wie in Groningen ondersteuning wil hebben van bijvoorbeeld het algemeen maatschappelijk werk komt eerst in gesprek met de vrijwilligers van Stip.

Voordelen zijn volgens Groningen dat de vrijwilligers van Stip meer tijd hebben voor de bezoekers en gelijkwaardig kunnen meedenken. Heel wat ondersteuningsvragen die anders bij beroepskrachten terecht zouden komen worden nu beantwoord door de vrijwilligers, die tijdens de spreekuren overigens altijd beroepskrachten kunnen bereiken die stand-by staan. Groningen onderscheidt zich hiermee nadrukkelijk van veel gemeenten waarin de professionals in sociale wijkteams als frontoffice opereren.

Stip is bovendien veel meer dan een loket. Koffieochtenden, themabijeenkomsten, vacature- en talentenbank, hulpdiensten, mantelzorgondersteuning en huisbezoekenprojecten maken ook onderdeel uit van de benadering. Stip staat voor samenwerking tussen de informele en formele netwerken en is niet meer weg te denken uit Groningen.

Geef een reactie

  

  

  

twintig + een =