Vrijwilligers in de frontlijn!

In Groningen heeft men gekozen om vrijwilligers in de frontlijn in te zetten om mensen te ondersteunen op de terreinen informatie en advies, vrijwilligerswerk, ontmoeting, hulp, ondersteuning en signalering. Dertig organisaties, waaronder woningcorporaties, zorginstellingen en welzijnsinstellingen hebben zich daarvoor georganiseerd in Stip met ketenondersteuners als onafhankelijke verbindende schakels die de vraag van de burger centraal ...