Met de grond gelijk

Met de grond gelijk
‘Als het beleid er eenmaal is, hoeft het alleen nog maar uitgevoerd te worden.’ In het boek ‘Frontlijnsturing’ van Pieter Tops en Casper Hartman wordt deze gedachte fijntjes met de grond gelijk gemaakt. In plaats van zich te richten op de taaie materie rond beleidsontwerp, richten zij hun analyse op de praktische dynamiek van de ...

De frontlijner

De frontlijner
Deze website gaat over ervaringen met projecten in de frontlijn. Want wat is frontlijnsturing? Wat is uitvoeren? Dat is nog niet zo gemakkelijk. Het is daarom een open website: uitwisseling van ervaringen zodat eenieder er iets mee kan doen.