Vrijwilligers in de frontlijn!

In Groningen heeft men gekozen om vrijwilligers in de frontlijn in te zetten om mensen te ondersteunen op de terreinen informatie en advies, vrijwilligerswerk, ontmoeting, hulp, ondersteuning en signalering. Dertig organisaties, waaronder woningcorporaties, zorginstellingen en welzijnsinstellingen hebben zich daarvoor georganiseerd in Stip met ketenondersteuners als onafhankelijke verbindende schakels die de vraag van de burger centraal ...

De frontlijner

De frontlijner
Deze website gaat over ervaringen met projecten in de frontlijn. Want wat is frontlijnsturing? Wat is uitvoeren? Dat is nog niet zo gemakkelijk. Het is daarom een open website: uitwisseling van ervaringen zodat eenieder er iets mee kan doen.