Frontlijners maken het verschil

Maar wie helpt hen om succesvol te zijn?

Frontlijnwerkers dienen maximaal ondersteund te worden in hun werk dat complex, onvoorspelbaar en soms onvoorstelbaar is.

In hun zoektocht naar een integrale en kostenbesparende aanpak kiezen gemeenten vaak voor wijkbenadering en frontlijnsturing. Multidisciplinaire teams moeten een breed scala aan oplossingen afdekken. Maar hoe doe je dat? Wat is de beste attitude voor een professional in de frontlinie? Hoe maak je als frontlijner het verschil en hoe slaag je erin mensen weer het stuur van het leven in handen te geven?

In deze workshop zoeken we samen naar concrete en werkbare antwoorden op onoverzichtelijke maatschappelijke vraagstukken. We geven je handvatten op vraagstukken waarop je geen grip lijkt te krijgen en helpen je orde in wanorde te brengen en overzicht in chaos. We steunen je in het dagelijks werk dat voortdurend vraagt om pionieren en loslaten van vanzelfsprekendheden en routines. De docenten hebben een brede achtergrond en praktijkervaring met het werken in de frontlijn op het gebied van wonen, werken, leren e.d.

Bestemd voor: professionals in de frontlinie, die voor de opdracht staan meer te bereiken met minder geld en de regie terug te geven aan de burger

docenten: Leo van Gerven en Frans Kuiper

Datum2 februari van 13.30 – 17.00 uur

Locatie: Publiek Domein te Utrecht of bij 13volt in Tilburg

Prijs per deelnemer: € 250,– inclusief BTW

Aantal deelnemers: max. 15 personen

Aanmelden via: Publiek Domein dagakademie 

Deze workshop kan ook voor een groep van 10 tot 15 deelnemers op uw werk worden uitgevoerd. Tarief op aanvraag. info@frontlijnsturing.nl