De frontlijner

Deze website gaat over ervaringen met projecten in de frontlijn. Want wat is frontlijnsturing? Wat is uitvoeren? Dat is nog niet zo gemakkelijk. Het is daarom een open website: uitwisseling van ervaringen zodat eenieder er iets mee kan doen.

Wat is frontlijnsturing?

Hartman en Tops introduceerden in 2005 het begrip ‘frontlijnsturing’ in gemeentenland. In hun publicatie uit 2005 zeggen zij:

Alles draait om actie. Dat nemen we als uitgangspunt. Deze publicatie gaat over concreet gedrag op de publieke werkvloer en de organisatie daaromheen. Over ‘uitvoeren’. Over activiteiten van overheidsfunctionarissen in wat we ‘de frontlijn’ van de grote stad zullen gaan noemen – vooral op het terrein van veiligheid en leefbaarheid. En zij gaat over het organiserende vermogen om die uitvoering ook kwaliteitsvol te bewerkstelligen en te sturen. 

Uitvoering heeft een eigen dynamiek: het is een activiteit die ‘doorleefd’ moet worden en die steeds intelligent ‘inspelen’ op voorliggende situaties vereist. Dat geldt in sterke mate voor de situaties die we hier omschrijven als de ‘frontlijn’ van de grote stad: daar waar de complexe en veelkoppige problematiek van de moderne stad aan de oppervlakte komt en een bijna voortdurende strijd geleverd wordt om de kwaliteit van het stedelijke leven.

Frontlijnsturing verwijst naar het vermogen van politieke en ambtelijke leiders om op de publieke werkvloer van de grote stad effectieve uitvoeringsactiviteiten tot ontwikkeling te brengen.

Tilburg-20120605-003711
Beleidssturing is niet hetzelfde als frontlijnsturing; in het eerste staan politieke en beleidsmatige doelstellingen centraal, in de tweede ‘het werk zelf’ op de publieke werkvloer in de frontlijn.

Beleidssturing en frontlijnsturing hebben elkaar op een bepaalde manier nodig, maar er kunnen ook gemakkelijk onproductieve spanningen tussen ontstaan.’

Geef een reactie

  

  

  

vijftien + elf =