Vrijwilligers in de frontlijn!

In Groningen heeft men gekozen om vrijwilligers in de frontlijn in te zetten om mensen te ondersteunen op de terreinen informatie en advies, vrijwilligerswerk, ontmoeting, hulp, ondersteuning en signalering. Dertig organisaties, waaronder woningcorporaties, zorginstellingen en welzijnsinstellingen hebben zich daarvoor georganiseerd in Stip met ketenondersteuners als onafhankelijke verbindende schakels die de vraag van de burger centraal ...

Veel werk in de wijken van Tilburg Oud-Noord

SEW staat voor Stichting Experimenten Werkgelegenheid, in 1997 opgericht door Els Brouns, een vrouw die ‘een organisatie zonder drempels’ wilde creëren. Zo is SEW begonnen en in essentie is SEW dat nog steeds: we investeren in mensen die niet ‘vanzelf’ meekunnen in deze samenleving, die stevige belemmeringen en problemen hebben. Van een klein initiatief ‘tegen ...