Frontlijners maken het verschil

Maar wie helpt hen om succesvol te zijn? Frontlijnwerkers dienen maximaal ondersteund te worden in hun werk dat complex, onvoorspelbaar en soms onvoorstelbaar is. In hun zoektocht naar een integrale en kostenbesparende aanpak kiezen gemeenten vaak voor wijkbenadering en frontlijnsturing. Multidisciplinaire teams moeten een breed scala aan oplossingen afdekken. Maar hoe doe je dat? Wat ...

De kunst van het frontlijnwerk

10 ervaringslessen om eenvoudige en complexe projecten in de frontlijn op te zetten Projecten in de frontlijn leveren voor alle partijen resultaat, energie en betrokkenheid op. In gemeenten zijn veel problemen in de samenleving die hardnekkig en complex zijn. Hier moet iets gebeuren. Maar iets doen en realiseren is wat anders dan praten. Hoe realiseer ...

Wat heeft de lokale politiek in de frontlijn te zoeken?

Politiek als mogelijkmaker en maatschappelijk toezichthouder Frontlijnwerkers hebben ruimte en rugdekking nodig om concrete resultaten te boeken in weerbarstige situaties. Hoe kan de lokale politiek die ruimte borgen zonder in de weg te lopen en frontlijners steunen, ook als het tegenzit of even niet zo makkelijk gaat? Bij grote en ingewikkelde sociale problemen wordt veel ...

Vrijwilligers in de frontlijn!

In Groningen heeft men gekozen om vrijwilligers in de frontlijn in te zetten om mensen te ondersteunen op de terreinen informatie en advies, vrijwilligerswerk, ontmoeting, hulp, ondersteuning en signalering. Dertig organisaties, waaronder woningcorporaties, zorginstellingen en welzijnsinstellingen hebben zich daarvoor georganiseerd in Stip met ketenondersteuners als onafhankelijke verbindende schakels die de vraag van de burger centraal ...

Met de grond gelijk

Met de grond gelijk
‘Als het beleid er eenmaal is, hoeft het alleen nog maar uitgevoerd te worden.’ In het boek ‘Frontlijnsturing’ van Pieter Tops en Casper Hartman wordt deze gedachte fijntjes met de grond gelijk gemaakt. In plaats van zich te richten op de taaie materie rond beleidsontwerp, richten zij hun analyse op de praktische dynamiek van de ...